Bao thư Kraft có sẵn

Bao thư Kraft có sẵn - Miễn phí giao hàng

BAO THƯ KRAFT NĂP CHÉO, ĐỊNH LƯỢNG 150GSM

Số lượng12x22cm
(đơn giá)
25x35cm
(đơn giá)
100 cái 1.400đ2.000đ
500 cái 1.200đ1.900đ
1.000 cái 1.000đ1.800đ

BAO THƯ KRAFT NĂP NGANG, ĐỊNH LƯỢNG 150GSM

Số lượng12x22cm
(đơn giá)
16x23cm
(đơn giá)
24x34.7cm
(đơn giá)
100 cái 1.200đ1.300đ1.500đ
500 cái 1.00đ1.100đ1.300đ
1000 cái 800đ900đ1.000đ

BAO THƯ KRAFT CÓ NÚT, ĐỊNH LƯỢNG 150GSM

Số lượngNgang25xCao35xHông5cm ( đơn giá)
50 - 199 cái3.700đ
200 cái 3.400đ
500 cái 3.200đ
1.000 cái 3.000đ

Liên hệ với chúng tôi
Khách hàng