Bao thư Kraft có sẵn

Bao thư Kraft có sẵn - Miễn phí giao hàng

Bao thư Kraft cỡ nhỏ có sẵn(12 x 22cm)
Giấy Kraft 150

Số lượng   Đơn giá
100  1.200đ/cái
500 1.000đ/cái
1.000 800đ/cái
   


Bao thư Kraft cỡ trung có sẵn(16 x 23cm)
Giấy Kraft 150

Số lượng   Đơn giá
100  1.300đ/cái
500 1.100đ/cái
1.000 900đ/cái
   

Bao thư Kraft lớn (24 x 34.7cm)
Giấy Kraft 150

Số lượng   Đơn giá
100  1.500đ/cái
500 1.300đ/cái
1.000 1.000đ/cái
Liên hệ với chúng tôi
Khách hàng