Hộp mềm có sẵn

Hộp mềm có sẵn - Miễn phí giao hàng

Hộp son

 

BẢNG GIÁ HỘP SON

Số lượng   Đơn giá
100  1.200đ/hộp
200 1.100đ/hộp
500 1.000đ/hộp
1000 900đ/hộp

Hộp tinh dầu (3.5×12.8×3.5cm)

 

BẢNG GIÁ HỘP TINH DẦU:

Số lượng   Đơn giá
100 2.000đ/hộp
500 2.000đ/hộp
1000 1.800đ/hộp

Hộp serum

 

 

BẢNG GIÁ HỘP SERUM

Số lượng   Đơn giá
100 2.600đ/hộp
500 2.400đ/hộp
1000 2.200đ/hộp

 

Liên hệ với chúng tôi
Khách hàng