Bao thư giấy có sẵn

Bao thư giấy có sẵn - Miễn phí giao hàng

Bao thư cỡ nhỏ có sẵn(12 x 22cm)
Giấy Ford 100

Số lượng   Đơn giá
100  1.000đ/cái
500 800đ/cái
1.000 600đ/cái
   


Bao thư cỡ trung có sẵn(16 x 23cm)
Giấy Ford 100

Số lượng   Đơn giá
100  1.200đ/cái
500 1.000đ/cái
1.000 700đ/cái
   

Bao thư lớn (24 x 34.7cm)
Giấy Ford 100

Số lượng   Đơn giá
100  1.400đ/cái
500 1.200đ/cái
1.000 1.000đ/cái
   

Vui lòng liên hệ hot line 0938 741 079 hoặc (028) 351 709 60 để được tư vấn và báo giá cho từng số lượng và yêu cầu cụ thể. 

Liên hệ với chúng tôi
Khách hàng